Puoselėti lytiškumo ugdymą,
paremtą prigimtine žmogaus ir šeimos samprata

ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAS YRA VIENYTI UŽ VAIKŲ LYTINĮ AUKLĖJIMĄ ATSAKINGUS TĖVUS, LYTIŠKUMO UGDYMO IR RENGIMO ŠEIMAI SRITYJE DIRBANČIUS PEDAGOGUS BEI ŠIOS SRITIES EKSPERTUS, PRIPAŽĮSTANČIUS PRIGIMTINĘ ŽMOGAUS, ŠEIMOS IR LYTIŠKUMO SAMPRATĄ

swan, baby swan, white

Jei manote kad tai svarbu

* efektyvus tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai srityje

* institucinis tėvų teisės ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus atstovavimas politiniame lygmenyje

* išsami lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai situacijos švietimo sektoriuje analizė

* lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programų ekspertinis įvertinimas

* informacinių išteklių lytinio auklėjimo, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai srityje duomenų bazės sukūrimas

Tapkite Rengimo šeimai asociacijos nariu

Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, pritarantys Asociacijos veiklos tikslams ir narystės Asociacijoje kriterijams, įsipareigojantys laikytis Įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

Paremkite mūsų veiklą

Pavedimu:

Rengimo šeimai asociacija

Įmonės kodas: 305741547

AB SEB bankas banko kodas 70440

Banko sąskaita: LT477044090101851142

Įmokos paskirtis: parama veiklai

Paramos rinkimo platformoje:
https://contribee.com/rengimo-seimai-asociacija