Lytinio švietimo programų kritinis vertinimas

LYTINIO ŠVIETIMO PROGRAMŲ DOKOMENTUOSE PASIKARTOJANČIOS TAM TIKROS CHARAKTERISTOKOS

Lytinio švietimo integravimo dokumentuose ir programose labai dažnai yra naudojamos šios charakteristikos, ar kitaip tariant tiesiog retorika:

  • Lytinio švietimo propaguotojai savo rekomendacijas grindžia „oficialiais“ dokumentais, kuriuose ideologija ar subjektyvus mąstymas yra sumaišytas su moksliniais faktais;
  • Nepaisant to tokie dokumentai yra pristatomi kaip visiškai faktiniai ir nediskutuotini;
  • Dokumentai pagrįsti raktinėmis sąvokomis tokiomis kaip: “visapusiškas lytinis švietimas“, „gender“, „žmogaus teisės“, „diskriminacija“, „seksualinės teisės“, „lytinė ir reprodukcinė sveikata“, „gyvenimo įgūdžiai“, „didėjantys gebėjimai“, „intymioji pilietybė“  ir t.t. Šios sąvokos skirtingiems žmonėms gali turėti skirtingas reikšmes. Alternatyvios interpretacijos įprastai nėra pripažįstamos, ir lytinio švietimo dokumentuose visuomet teigiama, jog tik jų pačių interpretacijos yra teisingos.
  • Jei tik iškyla bet koks nepritarimas kuriam nors lytinio švietimo dokumentui, dialogas iš karto yra nutraukiamas, panaudojant tokias sąvokas kaip: „religinis/moralinis teisimas“, „išankstinis nusistatymas, prietarai ar šališkumas“.
  • „Lytinio Švietimo Integravimo“ nariai bei  kai kurios asociacijos turi rimtų konkurencinių interesų, nes yra susijusios su didelėmis ir galingomis farmacinėmis kompanijomis, kurios reklamuoja ir platina įvairias kontraceptines priemones ir/ar abortus. Dažnai už visų šių  rekomendacijų slypi paprasčiausias pelno siekimas ir labai dideli pinigai. Stiprios, į vartotoją orientuotos komercinės jėgos atrodo diktuoja daugelį  „Lytinio Švietimo Integravimo“ asociacijų prioritetų ir taip lenkdamos visuomenės sveikatos sferą lobizmo link.
  • Lytinio švietimo propaguotojų  dokumentai dažnai yra pasirašomi ar patvirtinami didelio skaičiaus mokslininkų, universitetų, asociacijų, NVO ir tai dažnai skaitytojams daro tam tikrą psichologinį spaudimą, tokių dokumentų turinį priimant be dialogo ar kritikos. Taigi tokie dokumentai turėtų būti kruopščiai peržiūrėti, įvertinant jų kokybę bei mokslinius duomenis jų turiniui paremti. Be to visuomet turėtų likti vietos diskusijai ir galimybei tokius mokslinius tyrimus ir dokumentus kvestionuoti. 

Taigi, lytinio švietimo integravimas yra gerai pristatomas tarptautiniuose forumuose ir daro didžiulę įtaką mūsų visuomenėje.

APIBRĖŽIMAI, KURIŲ INTERPRETACIJOMIS PRAKTIKOJE DAŽNAI MANIPULIUOJAMA

Visapusiškas lytinis švietimas

Tarptautinė Planuotos Tėvystės Federacija (TPTF) visapusišką lytinį švietimą apibūdina kaip: „Švietimas apie viską, kas susiję su lytiškumu ir jo išraiška.“ Visapusiškas lytinis švietimas apima beveik tas pačias temas kaip ir lytinis švietimas bei pateikia informaciją apie reprodukcinės sveikatos paslaugas. Apibrėžimas taip pat gali apimti ir komunikavimo bei sprendimų priėmimo įgūdžių lavinimą.1 

Visgi šiame apibrėžime lieka neaiškūs keletas aspektų: kas yra „viskas, kas susiję“?; kaip apibrėžiama „lytis“?; kaip apibrėžiama „reprodukcinė sveikata“ ir ką tai reiškia praktikoje?;  kokia informacija suteikiama nepilnamečiams apie lytinį susilaikymą kaip alternatyvą tiesiog prezervatyvų naudojimui?; kas tiksliai yra kalbame apie prezervatyvų naudojimą?;2 Žodis „visapusiškas“ reiškia daugiau nei tik „pateikti visą įmanomą informaciją“. Jis gali reikšti tam tikrų prioritetų teikimą  ir propagavimą.

Lytis (Gender)

Lytis gali būti apibūdinama kaip tai kas siejasi su “socialiniais vaidmenimis“, kuriuos skirtingose visuomenėse turi vyrai ir moterys. Pasaulinė Sveikatos Organizacija „lytį“ apibūdina kaip ekonominį, socialinį ir kultūrinį bruožą ir galimybes susijusias su buvimu vyru ar moterimi konkrečiame laikmetyje.  Iš tikrųjų kai kurie vaidmenys, pavyzdžiui tam tikro pobūdžio darbas, rūpinimasis vaikais ar namų ūkiu yra lyčių vaidmenys, kurie yra ir turėtų būti nepriklausomi nuo buvimo „vyru“ ar „moterimi“. Tačiau Lytinio Švietimo Integravimas po šiuo žodžiu naudoja savo užslėptą tikslą – įdiegti suvokimą, jog žmogus pats gali pasirinkti savo lytinę tapatybę, o buvimas vyru ar moterimi pats savaime tėra socialinis konstruktas. Pagal šį supratimą galima rinktis „skirtingas vyriškumo ir moteriškumo versijas“. Taigi turime būti labai atsargūs vartodami lyties (gender) terminą bet kokiame dokumente.

Žmogaus teisės ir diskriminacija

Diskriminaciją yra apibūdinama kaip „neteisinga elgsena su asmeniu ar asmenų grupe skirtingai nuo kitų žmonių ar žmonių grupės“.  Lytinio švietimo integravimo propaguotojai dažnai naudoja terminus žmogaus teisės ir diskriminacija tam, kad įpareigotų skaitytojus priimti jų idėjas ar lytinio švietimo kriterijus kaip vieninteles priimtinas, atitinkančia žmogaus teises ir kovojančias su diskriminacija. Galima būti jautriam tiek žmogaus teisių pažeidimams, tiek diskriminacijai, tačiau tai nereiškia, kad reikia nekvestionuojant priimti bet kokią lytinio švietimo programą, kurioje skelbiama, kad bus apgintos žmogaus teises. 

Žinoma, privalome sutikti su mintimi, kad vaikai turi teisę gauti teisingą informaciją apie lytiškumą, tačiau tėvai taip pat turi teisę ir atsakomybę nuspręsti kokia informacija yra prasminga ir kada yra tinkamas metas ją pateikti. Taigi, nėra jokio pagrindo manyti, kad lytiniame švietime nekvalifikuoti pedagogai yra geresni ugdytojai nei tėvai, supažindinant paauglius su lytiškumu.

Lytinės teisės

Kai kurie lytinių teisių apibrėžimai apima: „Teisę į informaciją ir švietimą, taip pat į lytinės sveikatos paslaugų prieigą, pagarbą fiziniam integralumui, laisvą poros pasirinkimą, teisę pasirinkti aktyvų lytinį gyvenimą, laisvę turėti lytinius santykius laisvu susitarimu ar būti santuokoje laisvu sutikimu ir sprendimą turėti vaikų, bei turėti patenkinamą ir malonų lytinį gyvenimą“.

Šis apibrėžimas yra problemiškas, nes jame paliekama daugybę laisvės interpretacijai ir galimam neatitikimui tarp to ką lytinio švietimo integravimo propaguotojai laiko priimtinu ir to ką  visuomenė laiko priimtinu. Pavyzdžiui: pasak lytinio švietimo integravimo propaguotojų tinkamas amžius lytiniams santykiams, tai amžius, kai „sutikimas tikrai gali būti laikomas laisvu pasirinkimu, amžius, kuriame paaugliams  būtų naudinga prieiti prie lytinės sveikatos paslaugų be tėvų sutikimo/informavimo, skirtumas tarp pasirinkimo tapti nėščia ir sprendimo nutraukti jau esamą nėštumą. Tačiau ar toks tinkamo amžiaus pradėti lytinius santykius apibrėžimas yra priimtinas ir visuomenėje? Lytinio švietimo integravimo propaguotojai stengiasi nedėti jokio amžiaus limito kai kalbame apie lytinius santykius, tuo tarpu daugelis visuomenės narių, ypač tėvai, tikisi, kad vaikai bus mokomi susilaikyti ir atidėti lytinius santykius iki brandos, kol bus pajėgūs prisiimti atsakomybę už galimas savo veiksmų pasekmes. 

Gyvenimo įgūdžiai

Sąvoka „gyvenimo įgūdžiai“ dažnai naudojama lytinio švietimo programose, tačiau retai kada detaliai aprašoma.  Šiose programose „gyvenimo įgūdžiai“ tėra gebėjimas naudotis prezervatyvais arba kitomis kontraceptinėmis priemonėmis visiškai neatsižvelgiant į jaunuolių amžių. Iš to galime suprasti, jog šiuolaikiniam paaugliui visiškai nereikia būti mokomam tikrųjų „gyvenimo įgūdžių“, tokių kaip sprendimo priėmimo įgūdžiai, atkaklumas, pagarba sau ir artimajam, laiko planavimas ir t.t. Svarbiausia kad jaunuolis žinotų kaip naudotis prezervatyvais.  Taigi esant tokioms lytinio švietimo programoms visiškai nenuostabu, kad Šveicarijoje gaminami ir parduodami prezervatyvai 10 m. amžiaus vaikams.

http://www.ippf.org/resources/media-press/glossary/c  

2 MA. Martinez-Gonzalez. Are condoms the answer to rising rates of non-HIV sexually transmitted infections? No. Šaltinis internete: http://www.bmj.com/rapid-response/2011/11/01/no-magic-bullett

Parengta pagal: The Politics of “Comprehensive Sexuality Education” by Jokin de Irala et al. Šaltinis internete: http://24kul.si/media/datoteke/C-Fam%20-%20Comprehensive%20sex%20education.pdf