Kviečiame dalyvauti mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Priklausomybė nuo interneto: kaip atpažinti ir padėti” 2022 m. gruodžio 2 d. Kaune

Registracija į konferenciją pasibaigusi

Konferencijos programa

Gruodžio 2 d., penktadienį, Vytauto Didžiojo Universiteto Didžiojoje Auloje vyks respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Priklausomybė nuo interneto: kaip atpažinti ir padėti”, kurioje bus gilinamos pedagogų, švietimo pagalbos ir visuomenės sveikatos specialistų kompetencijos, leidžiančios atpažinti neigiamą skaitmeninės aplinkos poveikį vaikui ir jam padėti.

Nepalankių ugdymo veiksnių mažinimas – yra mokyklos vaiko gerovės komisijos kompetencija. Tačiau praktika rodo, jog švietimo specialistams trūksta būtinų įgūdžių, leidžiančių atpažinti kompulsyvų interneto naudojimą, priklausomybę nuo skaitmeninių technologijų turinčius ar žalingo jų turinio paveiktus vaikus. Trūksta ir žinojimo ką ir kaip galima padaryti esamoje situacijoje.

Konferencijos metu aiškinsimės kaip atpažinti minimas problemas, o taip pat kokios švietimo pagalbos reikia mokiniams, turintiems priklausomybę nuo interneto, kaip adaptuoti jiems mokymo turinį, kada taikyti individualizuotą mokymą.

Konferencijos metu bus pristatytas neigiamo skaitmeninės aplinkos poveikio vaiko asmenybei prevencijos ir ankstyvosios intervencijos mokykloje algoritmas. Bus analizuojamos šiuolaikinės grėsmės asmens psichikos sveikatai, aptariama skaitmeninių technologijų įtaka vaikų ir jaunimo psichikos sveikatai, vertinama interneto, kaip socialinės realybės konstravimo būdo problema.

Konferencijoje bus pristatyta priklausomybės nuo interneto samprata, analizuojami kompulsyvų interneto naudojimą įtakojantys  psichosocialiniai, socioekonominiai ir demografiniai veiksniai, aiškinamasi, kada ir kaip interneto naudojimo spektre pereinama nuo sveiko interneto naudojimo iki priklausomybinio elgesio.

Taip pat konferencijoje bus svarstomi specifinių elgesio priklausomybių (lošimų ir pornografijos), greitos eigos lyties tapatumo sutrikimo ir jų sąsajos su medijų įtaka klausimai, aptariami šių priklausomybių ir problemų prevencijos būdai ir galimybės mokykloje.

Pranešimus skaitys VDU Santuokos ir šeimos studijų centro prof. Birutė Obelenienė, LSMU Sveikatos psichologijos katedros vedėja doc. dr. Giedrė Širvinskienė, gydytojas psichiatras Gintautas Vaitoška, VU Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto profesorė Roma Jusienė, Rengimo šeimai asociacijos pirmininkas, teisininkas Ramūnas Aušrotas, socialinė pedagogė, grupių konsultantė Giedrė Kisielė.

Vieta: VDU Didžioji Aula, Gimnazijos g. 7, Kaunas
Data ir laikas: Gruodžio 2 d. 10:00  – 15:30 (su pietų pertrauka), registracijos pradžia 9:15
Registracija vyksta iki lapkričio 25 d. Spauskite nuorodą ČIA
Dalyviams pageidaujant bus išduodami dalyvavimo konferencijoje pažymėjimai

Dalyvavimas konferencijoje nemokamas (įskaitant ir pietus)

Konferencijos organizatorius – Rengimo šeimai asociacija
Konferencijos partneris – Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Kontaktai pasiteiravimui: el. p. rengimas.seimai@gmail.com, mob. 864702839

Konferencija finansuojama Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, kurį administruoja LR Sveikatos apsaugos ministerija, lėšomis