Pristatytas projektas „Atviri gyvenimui”, skirtas vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos ugdymui ir ugdymuisi

2021 m. spalio 8 d. įvyko mokslinis-praktinis seminaras „Atviri gyvenimui: vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimo ir rizikingos lytinės elgsenos prevencijos inovatyvių mokymo priemonių taikymas“, skirtas pristatyti projektą „Atviri gyvenimui”. Šio projekto partneriais yra ir Rengimo šeimai asociacija

Projekto „Atviri gyvenimui“ tikslas – stiprinti vaikų ir jaunimo lytinę sveikatą bei rizikingo lytinio elgesio prevenciją, sukuriant ir išbandant pagarbų požiūrį į seksualumo ugdymą/si skatinančias inovatyvias priemones.

Seminare projekto vadovė, Vytauto Didžiojo universiteto prof. dr. Birutė Obelenienė aptarė projekto „Atviri gyvenimui“ pagrindus. Tyrimais įrodyta, kad žmogaus elgesys priklauso nuo jo turimų įsitikimų, tad įsitikinimų ir vertybių, susijusių su lytiškumu, stiprinimas yra viena pagrindinių rizikingo lytinio elgesio prevencijos priemonių. Moksleiviams būtina pateikti tinkamą, su sveikata susijusią informaciją apie abiejų lyčių vaisingumo sistemas, seksualumo raiškos poreikius ir kitas temas, padedančias suvokti vaisingumą kaip natūralų ir vertingą savo raidos bruožą.

Projekto koordinatorė Diana Karvelienė pristatė inovatyvių ugdymo priemonių interneto svetainę www.atvirigyvenimui.lt. Joje akcentuojamos keturios pagrindinės temos: vaisingumo pažinimas, gyvenimas iki gimimo, meilės augimo dėsniai ir tapimas tėvais. Temos skirstomos į potemes, atskleidžiamas įvairiomis priemonėmis nuo straipsnių ir filmukų iki pasitikrinimo testų. Interneto svetainėje taip pat galima rasti biblioteką bei videoteką. Siekiant visapusiško asmenybės ugdymo, pedagogams skirtas inovatyvias ugdymo priemones papildo priemonės savarankiškam ugdymuisi, kurios sukurtos nuolat su jaunimu lytiškumo ugdymo bei ugdymosi srityje dirbančių profesionalų.

Rengimo šeimai asociacijos vadovas, teisininkas Ramūnas Aušrotas kalbėjo apie JTO Vaiko teisių apsaugos konvenciją ir joje įtvirtintą vaiko teisių apsaugos modelį. Konvencijos autoriai, siekdami išlaikyti balansą tarp vaiko teisių apsaugos ir pagarbos šeimos autonomijai, jų santykį pasirinko spręsti per šeimos atsakomybės padalinimo prizmę. Pagal konvenciją, tėvų pareiga yra pirminė, o valstybės funkcija pagalbinė, subsidiari. Teisininko teigimu, vaiko teisės turėtų būti vertinamos šeimos kontekste ir niekada – jas supriešinant su šeima, kuri taip pat yra teisių ir pareigų subjektas.

Plačiau apie seminarą https://atvirigyvenimui.lt/mokslininkai-pristate-inovatyvias-priemones-jaunimo-lytines-sveikatos-ugdymui-bei-ugdymuisi/