RŠA kreipėsi į LR Seimo narius dėl prigimtinės vaikų teisės turėti biologinę mamą ir biologinį tėtį užtikrinimo

Rengimo šeimai asociacija šiandien kreipėsi į LR Seimo narius, prašydama nepritarti Civilinės sąjungos įstatymo projektui, kol įstatymais nebus užtikrinta prigimtinė vaikų teisė turėti biologinę mamą ir biologinį tėtį.

– Vakarų Europoje vykstantis vienos lyties asmenų porų santykių sureguliavimo procesas aiškiai rodo, jog įstatymu įteisinus civilinės sąjungos (partnerystės) institutus, juos seka įstatyminės ar teisminės iniciatyvos, kuriomis, tai grindžiant nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principais, siekiama panaikinti teisių ir pareigų apimties skirtumus tarp partnerystės ir santuokos teisinių institutų.

– Pažymėtina, kad teisę sudaryti santuoką tos pačios lyties asmenys įgijo tik tose valstybėse, kuriose prieš tai buvo įteisinti tos pačios lyties asmenų registruotos partnerystės santykiai. Lygiai taip pat, įvaikinimo teisę tos pačios lyties asmenims buvo suteikta tose valstybėse, kuriose prieš tai buvo įteisinti tos pačios lyties asmenų registruotos partnerystės santykiai. Taigi, galima pagrįstai kalbėti apie tam tikrą nuoseklų partnerystės ir santuokos sulyginimo procesą, kuris visada prasideda nuo tos pačios lyties asmenų registruotos partnerystės santykių įteisinimo.

– Jeigu Lietuva įteisins tos pačios lyties asmenų partnerystę ( ar civilines sąjungas), bet nesiims jokių papildomų korekcinių teisėkūrinių veiksmų, bus tik laiko klausimas, kada Lietuva turės suteikti partneriams teises ir pareigas, analogiškas toms, kurias santuokoje turi sutuoktiniai, įskatant teisę reikalauti būti pripažintam partnerio vaiko tėvu/motina ar teisę reikalauti įvaikinti tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir sutuoktiniai.

– Siekiant garantuoti, jog priėmus šį įstatymą, bus užtikrinta prigimtinė vaikų teisė turėti biologinę mamą ir biologinį tėtį bei apsaugotas Civilinio Kodekso 3.3 straipsnyje įtvirtintas tėvystės ir motinystės tarpusavio papildomumo principas, Asociacija siūlo LR Seimo nariams parengti ir kartu su LR Civilinės sąjungos įstatymo projektu svarstyti LR Konstitucijos pataisą, kuri įtvirtintų tėvystės ir motinystės sąsajos su biologine lytimi konstitucinį principą.

– Būtent tokį kelią, siekdama reglamentuoti tos pačios lyties asmenų bendro gyvenimo santykius ir išvengti galimo santuokos ir partnerystės teisinio sulyginimo pasirinko Vengrija, kurios Nacionalinė Asamblėja, 2020 m. gruodžio 15 d. priėmė Konstitucijos pataisų įstatymą, kuriuo Konstituciją papildė nuostata, jog “motina yra moteris, tėvas – vyras“