RŠA ragina nepritarti Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisoms kurios blogina žmogaus embriono teisinę apsaugą

Šeimos klausimais dirbančios NVO pakartotinai kreipėsi į LR Seimo narius, ragindamos  nepritarti Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pakeitimo projekto Nr. XIVP-879 nuostatoms, kuriomis siūloma:

  • atsisakyti neterminuoto pagalbinio apvaisinimo metu sukurtų, bet tam nepanaudotų žmogaus embrionų saugojimo,
  • iš įstatymo išbraukti etinę nuostatą, jog pagalbinio apvaisinimo metu sukurtas embrionas gali būti naudojamas tik moters pagalbiniam apvaisinimui.

NVO ragina spręsti kūdikio negalinčių susilaukti porų nevaisingumo gydymo organizacines ir finansines problemas būdais, kurie inter alia neblogintų teisinės žmogaus embriono apsaugos Lietuvoje, nekeltų etinių ir moralinių įtampų visuomenėje ir  nesukurtų etinės sąžinės prieštaravimo dilemos pagalbinio apvaisinimo procese dalyvaujantiems medikams.

Kreipimęsi pabrėžiama, kad siūlomos įstatymo pataisos iš tikrųjų nesprendžia priežasčių, kodėl Lietuvoje mažai porų naudojasi pagalbinio apvaisinimo paslauga.

„Specialistų teigimu, tai, kad Lietuvoje kompensuojamomis pagalbinio apvaisinimo paslaugomis pasinaudoja mažas skaičius porų, yra susiję su keletu faktorių. Pirmiausia, pagalbinio apvaisinimo procedūrai reikalingos medicininės indikacijos, kurias atitinka ne visi pacientai, finansuojami tik 2 ciklai, nefinansuojamos paslaugos nesusituokusioms poroms. Tačiau visus šiuos klausimus (išskyrus pastarąjį) galima spręsti keičiant poįstatyminius teisės aktus. Dabar galiojantis įstatymas to padaryti nekliudo, o siūlomos pataisos to nesprendžia“, – rašoma kreipimęsi.

Kreipimąsi pasirašiusios NVO taip pat atkreipia dėmesį, kad nepanaudotų žmogaus embrionų šaldymo prievolės atsisakymas prieštarauja embriono teisinės apsaugos principams, suformuluotiems Europos Žmogaus Teisių Teismo doktrinoje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

„Europos Sąjungos teisė reikalauja, jog nacionaliniu lygmeniu būtų apibrėžta pakankama embriono apsauga, kuri atsižvelgtų į tai, kad embrionas būtų naudojamas atsižvelgiant į pagrindines teises, ypač – į žmogaus orumą. Europos Žmogaus Teisių Teismo doktrina taip pat neprilygina embriono daiktui, kuriuo gali būti laisvai disponuojama, pripažįsta, kad embrionui yra reikalinga teisinė apsauga ir kad nacionalinė teisė turi garantuoti pakankamą žmogaus embriono apsaugos lygį, kuris priklauso nuo šalyje įtvirtintos embriono sampratos. Tuo tarpu Lietuvos teisėje yra įtvirtinta nedviprasmiška ir moderniu medicinos mokslu paremta nuostata, jog embrionas yra žmogaus gyvybė genezės stadijoje.“

NVO ragina spręsti kūdikio negalinčių susilaukti porų nevaisingumo gydymo organizacines ir finansines problemas būdais, kurie inter alia neblogintų teisinės žmogaus embriono apsaugos Lietuvoje, nekeltų etinių ir moralinių įtampų visuomenėje ir  nesukurtų etinės sąžinės prieštaravimo dilemos pagalbinio apvaisinimo procese dalyvaujantiems medikams.

Kreipimąsi palaikančios NVO siūlo:

  1. Pritarti pateiktam LR Seimo narių pasiūlymui, jog už pagalbinio apvaisinimo metu sukurtų, bet tam nepanaudotų žmogaus embrionų saugojimas būtų kompensuojamas Privalomo sveikatos draudimo fondo arba valstybės biudžeto lėšomis;
  2. Įgyvendinti pagalbinio apvaisinimo metu sukurtų, bet tam nepanaudotų žmogaus embrionų donorystės programą (Prenatalinio įvaikinimo programą);
  3. Įsteigti nevaisingumo statistikos registrą, kuriame būtų kaupiami duomenys apie vaiko negalinčias susilaukti poras (tai leistų valstybei turėti realią informaciją apie tai, kiek Lietuvoje yra nevaisingų porų, kiek iš jų galėtų susilaukti vaiko pagalbinio apvaisinimo būdu) ir jų nevaisingumo priežastis (tai leistų valstybei numatyti tinkamus ir tikslingus problemų sprendimo būdus).

Kadangi Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pakeitimo pro jektu ketinama įteisinti vaisingumo išsaugojimo paslaugas, inter alia apimančias ir lytinių ląstelių paėmimą, konservavimą ir saugojimą (Projekto 2 straipsnis), NVO siūlo svarstyti galimybę dėl perteklinių embrionų kūrimo kylančias problemas spręsti ne žmogaus embrionų, bet moteriškų lytinių ląstelių (kiaušialąsčių) šaldymo būdu, kurių panaudojimas nesukuria etinių ir moralinių problemų.

Pasak kreipimosi autorių, pataisos yra reikalingos ne tiek nevaisingoms poroms, apdraustoms sveikatos draudimu, kurioms tenka nedaug primokėti už embrionų šaldymą ir saugojimą, bet privačias paslaugas teikiančioms vaisingumo klinikoms, kurioms šis įstatymo reikalavimas išdidina kaštus ir daro jas mažiau konkurencingas globalioje rinkoje. Tačiau žmogaus embriono apsauga negali būti grindžiama vien ekonominiais, merkantiliniais skaičiavimais. Kreipimąsi pasirašiusios NVO ragina dėl verslo interesų neatsisakyti etinių žmogaus embriono teisinės apsaugos aspektų ir rinktis tvaresnius, kreipimęsi siūlomus, kelius spręsti nevaisingumo gydymo organizacines bei finansines problemas.

Kreipimąsi kartu su Rengimo šeimai asociacija pasirašė Laisvos visuomenės institutas, Pasaulio gydytojų federacijos „Už gyvybę“ Lietuvos asociacija, Sąjunga „Vardan šeimos“, asociacija „Už gyvybę“, Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija bei Lietuvos tėvų forumas, Ateitininkų federacijos Medicinos studentų ateitininkų korporacija „Gaja“, Asociacija „Šviesos kampelis“, Šiaulių apskrities cerebrinio paralyžiaus asociacija.