2023 m. kovo 24 d. JAV priimtas Tėvų teisių įstatymas

Praeitą penktadienį JAV Atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kuriuo sukuriamas Tėvų teisių įstatymas, pagal kurį reikalaujama, jog valstybinės mokyklos viešai skelbtų savo mokymo programas ir dalytųsi su tėvais mokyklų bibliotekose esančių knygų ir kitos medžiagos sąrašu.

Tokiu būdu siekiama užtikrinti tėvų teisę žinoti apie jų vaikams teikiamo švietimo turinį.

Įstatymu išplečiama tėvų teisė žinoti ir apie atvejus, kai švietimo teikėjas vienašališkai pakeičia nepilnamečio vaiko lyties žymenis, įvardžius ar pageidaujamą vardą arba leidžia vaikui naudotis jo biologinės lyties neatitinkančias apgyvendinimo sąlygas, įskaitant persirengimo kambarius ar vonios kambarius.

Įstatymas taip pat numato tėvų teisę du kartus per metus susitikti su vaikų mokytojais, bei įspėti tėvus, kai mokyklos teritorijoje įvyksta smurtas jų vaiko atžvilgiu. Priemonė taip pat suteiktų tėvams teisę pareikšti savo nuomonę, kai mokyklos kuria ar atnaujina politiką ir procedūras, susijusias su mokinių privatumu.

Šis įstatyminė iniciatyva buvo reakcija į Nacionalinės mokyklų tarybų asociacijos vykdomą seksualinės orientacijos ir lyties tapatybės įtraukties politiką (SOGI) valstybinėse mokyklose, prasidėjusią su Džo Baideno atėjimu į JAV prezidento postą.

Įstatymo projekte taip pat teigiama, kad mokyklų ir valdžios pareigūnai „niekada neturėtų stengtis pasitelkti teisėsaugos institucijų, kad kriminalizuotų teisėtai išreikštą tėvų susirūpinimą dėl jų vaikų švietimo”, ir kad JAV Konstitucijos Pirmoji pataisa garantuoja tėvams ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims teisę susirinkti ir pareikšti savo nuomonę dėl sprendimų, turinčių įtakos jų vaikams ir bendruomenėms”.

Įstatymo projektas buvo priimtas Atstovų rūmuose daugumą turinčių respublikonų balsais (213 prieš 208). Deja, mažai tikėtina, jog įstatymo projektas bus priimtas demokratų kontroliuojamame Senate.

Nuoroda į teisės aktą:

https://www.congress.gov/…/118th…/house-bill/5/text

https://www.nationalreview.com/…/house-republicans-pass…