Tėvų įsitraukimo į SLURŠ įgyvendinimą mokykloje algoritmas

Tėvų įsitraukimo į Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai (SLURŠ) programos įgyvendinimą mokykloje algoritmas (toliau – SLURŠ algoritmas) yra skirtas informuoti tėvus apie tai, kaip mokykloje turi būti įgyvendinama Valstybinė Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa, ir padėti jiems dalyvauti šiame procese. Algoritmas yra parengtas remiantis LR Švietimo įstatymo ir jį įgyvendinančių poįstatyminių teisės …

Tėvų įsitraukimo į SLURŠ įgyvendinimą mokykloje algoritmas Skaityti daugiau »